EP Care

Wsparcie serwisowe EP Care

System EP-Care obejmuje wsparcie techniczne, dostawę produkowanych we własnym zakresie części zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia posprzedażowe. Kluczem do sukcesu są inteligentnie zaprojektowane produkty z funkcją telematyki (Telematics), funkcjonalna serwisowa platforma internetowa (EP Care) i profesjonalna obsługa świadczona przez naszych serwisantów.

PRODUKT

  • Mniejsze koszty serwisu w technologii Li-ion
  • Projektowanie pod kątem uproszczenia napraw

PLATFORMA

  • Dostęp 24/7 do serwisu online 
  • Kompletna baza dokumentacji technicznej

SPECJALIŚCI

  • Lokalne punkty serwisowe
  • Profesjonalnie wyszkoleni technicy

Części zamienne

EP Equipment zapewnia sprawną logistykę dostaw produkowanych we własnym zakresie części zamiennych. Wszystkie części są zamawiane online według numeru seryjnego i nazwy produktu w systemie EP Care. Dotyczy to także baterii, opon, wideł oraz osprzętu i wyposażenia dodatkowego.

Centrum dokumentacji

Nasi serwisanci mają na platformie EP Care dostęp do kompletnej dokumentacji techniczno-serwisowej obejmującej m.in. kody usterek i odpowiadające im rozwiązania, schematy obwodów, schematy hydrauliczne oraz filmy instruktażowe pomocy technicznej. Dzięki takiemu wsparciu i fachowej wiedzy są w stanie szybko i sprawnie usunąć każdą usterkę oraz właściwie opiekować się każdym wózkiem u naszych Klientów.

Telematyka

Dzięki zdalnemu przekazywaniu podstawowych informacji o lokalizacji i parametrach eksploatacyjnych wózków w systemie EP Telematics możliwa jest diagnoza stanu technicznego oraz przewidywanie i planowanie działań serwisowych. Zapewnia to bezawaryjne działanie oraz stałe utrzymywanie pełnej sprawności wózków EP Equipment. Dodatkowo system umożliwia zdalną kontrolę i modyfikację parametrów eksploatacyjnych i zarządzanie flotą wózków w terenie.

Sprawny serwis

Wszystkie wózki EP Equipment są projektowane pod kątem niezawodności oraz łatwego dostępu do podzespołów mogących wymagać naprawy, wymiany lub konserwacji. Podstawowe procedury dotyczące właściwej eksploatacji, pozostające po stronie Klienta, są szczegółowo przedstawione w instrukcjach obsługi oraz na filmach instruktażowych. Wózki EP Equipment są objęte gwarancją producenta na warunkach bardzo korzystnych dla Klientów przy minimum formalności i szybkiej reakcji serwisu. Naszym Klientom oferujemy także profesjonalną obsługę pogwarancyjną.