Wózki autonomiczne

Pętla z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem

XP15 transportuje palety wzdłuż pętli w sposób ciągły, a pracownicy mogą ręcznie ładować lub rozładowywać towary po drodze. Pauza na zaprogramowanych stanowiskach pracy.

Trasa z automatycznym rozładunkiem

XP15 zaczyna od ręcznego załadunku i automatycznie rozładowuje palety w obszarze magazynowym lub produkcyjnym. Wymaga minimalnego zaangażowania pracownika i zapewnia wysoką wydajność procesu tam, gdzie zadania transportowe muszą być powtarzane w sposób ciągły.